HỌC VIÊN NÓI VỀ GMP

Âu Vĩnh Chương - 8.0 IELTS / TEFL 06

iconnhaynext.png

Since there’s gonna be some chemistry in this, allow me to write this in English. Thanks to my respective and beloved teacher – Mr.Tuấn. I’ve come to realize my new limits, widen my horizon and break through normal boundaries.

iconnhaypre.png

Vũ Thanh Khoa Điền - IELTS 7.0

iconnhaynext.png

Sau hai tháng luyện thi, kỹ năng của mình thay đổi rất nhiều và đạt được 7.0 IELTS. Hy vọng nhiều bạn sẽ đến với GMP để đạt được kết quả như mong đợi nhé.

iconnhaypre.png

Nguyễn Ngọc Yến Nhi

iconnhaynext.png

...Đối với tôi, TEFL là nơi nuôi dưỡng ước mơ được làm giáo viên của tôi; nơi mà tôi được bồi dưỡng hơn về mặc chuyên môn và phương pháp giảng dạy tiếng Anh. Nhưng quan trọng nhất đây là một nơi mà tôi được chia sẻ và có rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp với các bạn trong lớp, với các Thầy Cô giảng dạy mình. Nói đến đây tôi thấy mình đến với GMP như là duyên số.

iconnhaypre.png