GLOBAL TEENGLISH

Global Teenglish
Nếu học viên đã từng tham gia các kì thi tiếng Anh quốc tế trước đây (vẫn còn hạn) thì có thể tham gia ngay vào lớp học của chương trình GAT, tùy theo số điểm học viên đạt được
Xem chi tiết