ĐỌC BÁO GIÙM BẠN

ĐỌC BÁO THAY BẠN – CHUYÊN MỤC SỐ 1

16 / 1 / 2019

Chuyên mục đọc báo thay bạn mỗi tuần, cập nhật những tin tức về thời sự, chứng khoán, kinh tế xung quanh ta giúp bạn nắm thống tin và học từ vựng tiếng Anh.